(ran, run run'ning) komak, seirtmek Çabuk gitmek, çabuk yürümek Kaçmak, firar etmek Gidivermek lemek, gemelas putas çalmak letmek Çaltrmak Sürmek, kullanmak Yarmak Yartrmak Adayln koymak Geçmek Uzanmak, gitmek Akmak, dökülmek Dökmek, aktmak Yaylmak Kaçmak (çorap) rin aktmak Vurmak (renk) Etkin olmak, görülegelmek Anlatlmak Göç etmek (balk) Meyletmek.
To move a checker, particularly the player's last checker, from the opponent's home board.To steal off; to depart secretly.Call Off : ptal etmek anlamna gelmektedir.Continuing urgent demand; especially, a pressure on a bank or treasury for payment of its notes.State of being current; currency; popularity.Call Off Ne demek, Fill Out Ne demek, Call Off ile cümle, Call Off Türkçesi, Call Off anlam, Fill Out Anlam, Fill Out örnek cümle, Call Off örnek cümle, ngilizce iptal etmek, ngilizce form doldurmak.argo balangç ABD, argo öIdürmek, slang mortlatmak.Org anlamn bilmediiniz kelimelerin Türkçe, ngilizce, Almanca, Franszca, spanyolca, talyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlca ve bir çok dilde sözlük anlam ve çevirilerine pratik bir ekilde cevap veren çok dilli ve kapsaml bir sözlük ve bilgi kaynadr.Number of cards of the same suit in sequence; as, a run of four in hearts.Pleasure excursion; a trip.Run off copies Çoaltmak, türetilmi Kelimeler (bis) run 1, run 2, run a blockade, run a boundary, run a game, burun boluklar, burun buruna, burun direi, burun kanad, burun otu, iII-xiii.Refers to the season when the adults will migrate upstream SP Spring SU Summer FA Fall WI Winter UN Unknown.( BS Kelime Türetmece ) Belirli harflerini bildiiniz kelimeleri bulabilirsiniz.Bu sözlük 'nn bir servisidir.
The horizontal distance to which a drift may be carried, either by license of the proprietor of a mine or by the nature of the formation; also, the direction which a vein of ore or other substance takes.


[L_RANDNUM-10-999]